Loading...

Welkom bij de Meerkoet, de leukste
jachthaven van Friesland!

Disclaimer

Gebruikers van deze internetsite kunnen aan de informatie op deze site geen rechten ontlenen. Jachthaven de Meerkoet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke wellicht op deze internetsite zou voorkomen.

Jachthaven de Meerkoet aanvaart geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade in verband met de toegang tot of van het gebruik van deze internetsite.

Jachthaven de Meerkoet behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (teksten, foto`s, logo`s, grafisch materiaal). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of openbaar te maken, te verspreiden of vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jachthaven de Meerkoet of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Jachthaven de Meerkoet behoudt zich het recht voor de op deze internetsite aangeboden informatie, inclusief disclaimer en privacyverklaring ten allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Check daarom deze disclaimer regelmatig.

Jachthaven de Meerkoet

Jachthaven de Meerkoet
Over deze website